Tematem seminarium jest przedsiębiorczość społeczna w subregionie północnym województwa śląskiego 2015-2018. Organizator - Jurajski Ośrodek Ekonomii Społecznej JOWES - przygotował ciekawy programie, dotyczący spraw finansowych przedsiębiorstw społecznych.
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada" zaprasza 20 czerwca br. na turniej gry w bule.
więcej »
Wernisaż wystawy fotograficznej stowarzyszenia Senior Tur "Sacrum w drewnie z elementami malarskimi" odbędzie się 07 lipca 2018r. o godz. 18.00 w sali O. A. Kordeckiego na Jasnej Górze.
więcej »
NFZ oraz Luxmed diagnostyka zaprasza kobiety w wieku 50-59 lat na bezpłatne badania mammograficzne 19 i 20 czerwca br.
więcej »
W poniedziałek 18 czerwca na placu Biegańskiego odbędzie się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. W programie m.in. spektakle teatralne, zabawy sportowe, pokazy artystyczne i zręcznościowe.
więcej »
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie zaprasza w lipcu na spotkania kulturalno-edukacyjne: wystawy, kurs komputerowy, warsztaty rękodzielnicze, spektakl teatralny. Oferta jest przygotowana nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich zainteresowanych.
więcej »
Zachęcamy do udziału w konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Jego celem jest nagrodzenie osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Zgłoszenia do 14 września.
więcej »
BOS to miejsce stworzone z myślą o dojrzałych częstochowiankach i częstochowianach. Jest nowym elementem programu „Częstochowa wspiera Seniorów”.Uruchomiona została też specjalna infolinia.
więcej »
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

PIKNIK RODZINNY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.