Od 1 lipca 2018r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych, w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach i ze świadczeń rehabilitacji leczniczej bezlimitowo.
więcej »
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt:. "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa". Prace są przyjmowane do 14 września br.
więcej »
Wystawę fotografii Joanny Sidorowicz „Tu było getto” można oglądać w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 do końca sierpnia.
więcej »
Startuje Konkurs “Śląskie Lokalnie 2018-2019” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. O granty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne. Spotkanie informacyjne 18 lipca br.
więcej »
Fundacja Kolorowa Amatorski Teatr Integracji Międzypokoleniowej zaprasza seniorów, dzieci i młodzież na spotkanie organizacyjne w celu stworzenia wspólnego spektaklu teatralnego na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
więcej »
W dniach 09 lipca -13 lipca odbędą się Dni Otwarte w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 10.
więcej »
Otwarcie wystawy "Gąszczyk w 4 odsłonach " autorstwa Marka Nowaka odbędzie się 10 lipca na godz. 18:00 w foyer Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie ul. Focha 19/21.
więcej »
Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza rekrutację młodzieży do programu pomocy zdolnym:obozy naukowe, warsztaty badawcze, staże w najlepszych laboratoriach, spotkania, koncerty i wystawy. Udział w programie jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2018.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

PIKNIK RODZINNY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.