Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów w dniu 27.10.2016 w Urzędzie Stanu Cywilnego.
więcej »
Informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania organizacjom pozarządowym sprzętu komputerowego wycofanego z użycia przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy.
więcej »
W najbliższy czwartek i piątek w naszym mieście będą organizowane Senioralia – Częstochowskie Święto Seniorów, które podzielone zostanie na dwa dni, podczas których wiele się wydarzy!
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta ...
więcej »
Europejski Dzień Seniora to dzień wyjątkowy – symbol wdzięczności kierowany do ludzi, którzy pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku, którym należy się szacunek i uznanie.
więcej »
Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2016”. Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, ...
więcej »
Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi (przy współpracy innych organizacji pozarządowych) przygotowała kampanię oznaczania ich specjalnym znakiem promocyjnym.
więcej »
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie z zakresu Kultury Fizycznej i Turystyki
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%