Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku.
więcej »
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zaprasza na WARSZTATY TANECZNE ZUMBA
więcej »
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu zmiany uchwały nr 744.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form ...
więcej »
Bezpłatne warsztaty: "Doświadczenie traumy a depresja", odbędą się 12 marca w godz. 17.30-19.30 w Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy ul. Wilsona 6. Przyjmowane są już zapisy.
więcej »
Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - do 05 marca.
więcej »
Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+”. Pieniądze trafią też do samorządów już prowadzących tego typu placówki. Mówimy w sumie o 62,6 mln złotych.
więcej »
Jest już dostępna detektywistyczna gra, która wzbudziła ostatnio tak duże zainteresowanie, także medialne. Gracze odkryją m.in. jakie wyobrażenia wpływają na sposób patrzenia na innych ludzi, porozmawiają o tym, czym jest stereotyp. Wystarczy kliknąć i pobrać bezpłatnie grę.
więcej »
Fundacja Oczami Brata poszukuje dorosłych osób z niepełnosprawnością do działań realizowanych w 2019 roku. Fundacja poszukuje osoby pragnącej zamieszkać w mieszkaniu chroniono-treningowym a także osób, które chcą brać udział w zajęciach w pracowniach aktywizacji społecznej i/lub ...
więcej »
W siedzibie Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek 04 lutego w godz. 11.00 - 14.00 odbędzie się "Dzień Otwarty u Amazonek", w programie m.in. psycholog, wolontariusze. Miejsce: Aleja Pokoju 13.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.