Kino Studyjne OKF "Iluzja" zaprasza seniorów do udziału w Dojrzałym Festiwalu 2018 w dniach 12 do 15 listopada. W programie znakomite filmy, wykłady. Gośćmi specjalnymi będą Olgierd Łukaszewicz i Adam Woronowicz.
więcej »
Oficjalne, główne miejskie obchody ,,Urodzin Niepodległej” odbędą się 11 listopada, ale okazji do świętowania nie zabraknie także w dni bezpośrednio poprzedzające tę datę.
więcej »
Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie w konkursach na rozwój usług społecznych, m.in. świetlic, klubów seniora, teleopieki, zajęć sportowych.
więcej »
Do 18 listopada można składać wnioski do programu "Decydujesz, pomagamy" i uzyskać grant na realizację swojej inicjatywy, poprawiającej jakość życia w najbliższym otoczeniu. Organizator Tesco wesprze 375 projektów grantami o wartości ponad 1 mln zł. Do programu może się zgłosić ...
więcej »
Biblioteka Publiczna im. dr Władysława Biegańskiego zaprasza na jesienne wykłady i warsztaty. W programie znajduje się również ciekawa oferta dla seniorów.
więcej »
Do 6 listopada można składać wnioski do PFRON-u w konkursie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: "Szansa- Rozwój- Niezależność". Wysokość środków na dofinansowanie projektów w tym konkursie to 100 mln.zł.
więcej »
Zachęcamy do obejrzenia efektu wspólnego działania mieszkańców bloku przy ul. Krakowskiej 30, którzy w ramach organizowania społeczności lokalnej na Starym Mieście stworzyli „przydomowe” ogródki.
więcej »
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do uczestnictwa w konsultacjach społecznych i wyrażenia swojej opinii nt. projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019.
więcej »
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2019 rok w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.