W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych 24 stycznia zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Częstochowy na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych.
więcej »
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie podsumował 10. edycję „Kawiarenki dla Seniora” - szczególną, bo rekordową pod względem frekwencji i udziału przedsiębiorców. W sumie wydano ponad 3600 karnetów uprawniających do skorzystania z oferty „kawa lub herbata za 1 zł”, ...
więcej »
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”
więcej »
Informujemy o pilnym naborze organizacji pozarządowych zainteresowanych nieodpłatnym pozyskaniem osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne do organizacji pozarządowych. Termin upływa 17 stycznia br.
więcej »
Biblioteka Publiczna im. dr Władysława Biegańskiego zaprasza na wykłady i warsztaty. W programie znajduje się również ciekawa oferta dla seniorów.
więcej »
Dzienny Dom Seniora ul. Marysia 93 zaprasza na dni otwarte od 22.01.do 25.01. 2018 rok.
więcej »
Podczas miejskiego spotkania noworocznego w Filharmonii Częstochowskiej, rozstrzygnięto m.in. tegoroczną edycję konkursu Promotor Gospodarki Częstochowskiej, rozdano także nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
więcej »
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i opieki zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022.
więcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Miejski Dom Kultury oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zapraszają na III Kolędowanie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego pod patronatem Prezydenta Miasta ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%