Do udziału w konsultacjach na temat dokumentu zaprasza Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Swoje uwagi, wnioski, sugestie można zgłaszać do 17 grudnia poprzez formularz online.
więcej »
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu w formie zdalnej pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu”. Efekty szkolenia skierowane są na osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez poznanie i ...
więcej »
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki jest w trakcie realizacji zadania „Uzależnienie - cichy, a groźny problem", które jest skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak również amazonek oraz seniorów.
więcej »
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Wnioski do 21 grudnia br.
więcej »
Szanowni Państwo informujemy, że ukazały się pierwsze ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r. z zakresu zadań będących w kompetencji Wydziału Polityki Społecznej
więcej »
Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w obecnej sytuacji? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności.
więcej »
Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada w godzinach10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek – zarówno telefonicznie, ...
więcej »
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło listę laureatów w rządowym konkursie "Pokonać bezdomność. Wśród zwycięzców znalazły się 3 częstochowskie organizacje. Serdecznie gratulujemy.
więcej »
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%