Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych! Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych to 04 września 2018 r.
więcej »
Marszałęk Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zaprasza SENIORÓW z WNUKAMI do udziału w Pikniku "Łączymy Pokolenia", który odbędzie się 23 sierpnia br. w godz. 11.00-16.00 - Park Śląski „Rosarium”
więcej »
CKS Budowlani Częstochowa organizuje w miesiącu sierpniu 2018 otwarte bezpłatne zajęcia z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z miasta Częstochowy.
więcej »
Kolejny raz kampania zakończyła się sukcesem, o czym wymiernie świadczą liczby. 27 tysięcy mieszkańców miasta wybrało organizację zarejestrowaną w Częstochowie, dzięki czemu do lokalnych OPP trafiło 1.826.166 zł.
więcej »
Klubokawiarnia Alternatywa 21, założona przez Miasto Częstochowa i Fundację Oczami Brata, zatrudniająca 6 osób z niepełnosprawnością, prowadzi także działalność teatralną. Zaprasza do współpracy.
więcej »
Fundacja Dla Rozwoju zaprasza pracodawców do współpracy w organizacji prac interwencyjnych w Częstochowie. Prace interwencyjne to zatrudnianie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem wynagrodzenia bezrobotnego przez urząd pracy: ok. 980 zł brutto miesięcznie na każdego pracownika.
więcej »
Na Starym Mieście dzieci i młodzież ze świetlicy „Życie poza szkołą” spędzają czas w znajomej przestrzeni miejskiej, ale za to bardzo aktywnie. Organizatorem działań jest Fundacja Chrześcijańska "Adullam" Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto-Nowe Życie".
więcej »
Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Częstochowie. Co roku Europa obchodzi w dniach 16–22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) – największe wydarzenie poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu. Tegoroczna kampania odbywa się pod ...
więcej »
Rozpoczeliśmy prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Termin składania propozycji zadań do 30.08.2018r.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.