Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Częstochowie. Co roku Europa obchodzi w dniach 16–22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) – największe wydarzenie poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu.
więcej »
25 sierpnia Stare Miasto zmieni się w dzielnicę sprzed 100 lat. Wszystko za sprawą pikniku "Przystanek Warta", ukazującego przedwojenny klimat Częstochowy, dawny handel i rzemiosło. Podczas pikniku wystąpi Arkadiusz Kluba i Tymek Brzeziński. Organizator to Fundacja Chrześcijańska "Adullam".
więcej »
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania Wilna, Kowna oraz miasta Troki.
więcej »
Rozpoczęły się prace nad Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2018. Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty do wnoszenia uwag i propozycji do obowiązującego w roku bieżącym programu. Termin do 30 września br.
więcej »
Ponad 90 tysięcy częstochowian przekazało swój jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To więcej niż przed rokiem.
więcej »
Wydział Polityki Społecznej wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje zorganizowanie w dniu 25 sierpnia 2017 r. w godz. od 10:00 do 15:00 „ Miejskiej Gry Profilaktycznej” dla 170 dzieci i młodzieży z Częstochowy.
więcej »
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych! Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych to 11 września 2017 r.
więcej »
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Do udziału zaproszone są m.in organizacje pozarządowe.
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada" zaprasza amatorów ruchu na świeżym powietrzu na wielki Marsz Nordic Walking w dniu 3 września 2017 roku o godz. 11.30 do Parku Lisiniec nad zbiornik "Bałtyk".
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%