Został ogłoszony przez Wojewodę Ślaskiego konkurs pn. "Aktywny Senior" , którego celem jest wyróżnienie seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim.Termin zgłoszeń do 16 września 2019 r.
więcej »
Stowarzyszenie Quick Shot Kickboxing zaprasza na otwarte treningi kickboxingu.
więcej »
Rozpoczęły się prace nad Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2020. Uwagi, propozycje zadań i sugestie prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 30 września 2019
więcej »
Gmina Miasto Częstochowa szuka partnera-pomysłodawcy do realizacji programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Informacje są przyjmowane do 30.08.br.
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Termin składania uwag i opinii do 26 sierpnia.
więcej »
Zachęcamy do współtworzenia z nami tygodnia mobilności, którego zwieńczeniem będzie Dzień bez Samochodu. Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia.
więcej »
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej. Spotkanie odbędzie się 25 lipca o godz. 10.30 w Opolu.
więcej »
W okresie od czerwca do września br. w domach seniorów z Częstochowy wdrażana jest bezpłatna usługa opiekuńczo – zdalna, tzw. teleopieka. Wsparciem objęto już 190 osób. Zadanie - finansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy - realizuje Stowarzyszenie „EBI Association”.
więcej »
20 lipca br. odbędzie się recital charytatywny Gosi Gradkowskiej na rzecz budowy Domu Oczami Brata - miejsca dla osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia, sytuacja materialna, stopień niepełnosprawności nie pozwalają na samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.