Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku jest szczególnie istotny teraz, kiedy możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji 1% podatku dochodowego. Zaktualizowany wykaz zawiera 8 768 organizacji ...
więcej »
Celem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest inspirowanie i wspieranie działań przeciwdziałanie bezdomności, nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.
więcej »
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie zaprasza częstochowskie organizacje pozarządowe do wnoszenia uwag do Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023.
więcej »
Styczeń to dla NGO-sów trudny miesiąc. Trzeba w nim zrealizować ważne obowiązki i podjąć kluczowe decyzje. Zbieramy najważniejsze informacje o styczniowych obowiązkach, żebyście nie przegapili rzeczy, które koniecznie trzeba zrobić w pierwszym miesiącu roku.
więcej »
Informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach finansowego Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility), szczególnie istotnych dla podmiotów i instytucji działających w obszarze praw dziecka.
więcej »
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs „Obiady terapeutyczne”, którego celem jest dofinansowanie przygotowywania i dostarczania zdrowych posiłków osobom starszym, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
więcej »
W czasach pandemicznych, kryzysu klimatycznego, przyspieszonej rewolucji technologicznej organizacje pozarządowe czekają zasadnicze pytania i wyzwania. Czy organizacje umieją rozpoznawać i reagować na problemy społeczne, czy są nowoczesne i innowacyjne?
więcej »
Aby wziąć udział w ocenie – czyli ewaluacji – minionej edycji częstochowskiego BO wystarczy do 24 stycznia wypełnić krótką, prostą, anonimową ankietę online. Nasze odpowiedzi i sugestie pomogą usprawnić procedurę, dzięki której wspólnie decydujemy, na co przeznaczyć niemałą ...
więcej »
Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%