Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w charakterze członka/członkini komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w roku 2021, należących do kompetencji Wydziału ...
więcej »
Częstochowskie seniorki i seniorzy znów otrzymają bezpłatne wsparcie. Rusza nabór do projektu zdalnych usług opieki medycznej i społecznej „W ochronie zdrowia i życia”.
więcej »
Stowarzyszenie Psychosfera zaprasza chętnych na zajęcia nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem jako profilaktyka przeciwdziałania patologiom społecznym. W programie m.in. ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
więcej »
Przypominamy, że we wtorek (22 września) – w doroczny "Dzień bez samochodu" użytkownicy Częstochowskiego Roweru Miejskiego, których operatorem jest Nextbike Polska, mogą za darmo jeździć aż przez godzinę.
więcej »
Celem konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020”.
więcej »
W poniedziałek 21 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbywa akcja informacyjna "Rowerem bezpiecznie", dotycząca prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych oraz promocja nordic walking.
więcej »
W ramach III edycji całorocznej miejskiej kampanii Bezpiecznie na drodze w Częstochowie, realizowanej łącznie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, w dniach 16-22 września 2020 r. zaplanowano, m. in.: "Rowerem bezpiecznie".
więcej »
Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe na dofinansowanie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich i jest możliwość ubiegania się o te fundusze w trybie pozakonkursowym.
więcej »
Zapraszamy do wnoszenia uwag i propozycji do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%