Co roku Europa obchodzi w dniach 16–22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – największe wydarzenie poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu. Obchody ETZT w Częstochowie poprzedzamy ogłoszeniem konkursu fotograficznego na najciekawsze i najbardziej oryginalne fotografie, ...
więcej »
Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych! Termin składania wniosków to 31 sierpnia 2016 r.
więcej »
Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich informuje, że najbliższe przyjęcia interesantów w Częstochowie odbędą się w najbliższy czwartek, 25 sierpnia 2016r w godz. 10.00-14.00 w budynku Urzędu Miasta Częstochowy pok.108. ul. Śląska 11/13
więcej »
W ramach aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji ogłaszamy nabór fiszek projektowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej ...
więcej »
W dniach 26-28.08 odbędą się 24. Dni Częstochowy pod hasłem "Jasne, że Województwo Częstochowskie". W tym roku częstochowskie organizacje pozarządowe zaplanowały z tej okazji wiele ciekawych atrakcji.
więcej »
Zapraszamy częstochowskie organizacje pozarządowe i inne podmioty do wnoszenia do dnia 24 sierpnia uwag i propozycji do Programu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności dla Miasta Częstochowy na lata 2016-2020.
więcej »
Przyjmujemy wnioski do Konkursu „Częstochowski Aktywny Senior”, który jest organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
więcej »
Organizowanie Społeczności Lokalnej działające przy Zarządzie Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zaprasza na Osiedlowy Piknik Rodzinny, który odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016r. w dzielnicy Trzech Wieszczów w Częstochowie. Każdy znajdzie coś dla siebie, będzie mnóstwo zabawy oraz ...
więcej »
Od 3 września zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., zaczną obowiązywać nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla NGO dotyczących realizacji zadań publicznych.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Warto wiedzieć...

Małe Granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1118.) Gmina Miasto Częstochowa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu....