Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue zaprasza na Piknik integracyjny, który odbędzie się w sobotę 04.07.2020 r.
więcej »
Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy.
więcej »
Celem ogłoszonego konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
więcej »
W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy znajdzie się projekt uchwały, zmieniającej niektóre z zapisów w dotychczasowej uchwale w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.
więcej »
Organizacje pożytku publicznego mają czas do 15 października 2020 roku na zamieszczenie sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań OPP.
więcej »
Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA Częstochowa zaprasza osoby niepełnosprawne, dotknięte chorobą nowotworową mieszkające na terenie województwa śląskiego do udziału w projekcie obejmującym kompleksowe wsparcie.
więcej »
Rozpoczęto realizację badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”. Głównym celem badania jest ocena założeń Programu FIO na lata 2021 i kolejne. Badanie obejmuje m.in. analizę, czy propozycje zawarte w projekcie Programu odpowiadają na wyzwania dla rozwoju ...
więcej »
Wznowią swą działalność obiekty o charakterze otwartym administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – m.in. stadiony i korty tenisowe. Będą na nich obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Park Lisiniec jest już dostępny – z pewnymi ograniczeniami – od 20 ...
więcej »
18 maja zostanie otwarta Wypożyczalnia Główna Biblioteki Publicznej i niektóre filie. Tego samego dnia działalność wystawienniczą wznowi OPK ,,Gaude Mater”, a dzień później – część obiektów Muzeum Częstochowskiego. Miejska Galeria Sztuki ma być znowu dostępna po 25 maja. ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%