Zapraszamy organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje pożytku publicznego (OPP) do udziału w bezpłatnym warsztacie: „Jak skutecznie pozyskiwać 1% podatku”.
więcej »
Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 15 stycznia 2020 r. kolorowa i wesoła ekipa "Doktorów Clownów" leczyła śmiechem w Wojewódzkim Szpitalu im. NMP w Częstochowie na Oddziale Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej oraz Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.
więcej »
W niedzielę 19 stycznia 2020 r. odbył się Koncert w Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie V Przegląd Chórów Uniwersytetów III Wieku Województwa Śląskiego i ościennych "Kolędujmy Małemu" pod patronatem Prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.
więcej »
Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Śląskie Lokalnie 2020".
więcej »
W budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul Śląskiej 11/13 swoją siedzibę ma Biuro Obsługi Seniora - stanowisko B3 i 4. Trafiający do niego seniorki i seniorzy mogą otrzymać kompleksową informację z czego, kiedy, gdzie i w jaki sposób mogą w mieście skorzystać.
więcej »
W ramach muzycznego karnawału "Baw się pomagając innym" 01 lutego odbędzie się koncert zespołów "Łzy" i "Alter lie", z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane.
więcej »
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w X edycji konkursu "Samorząd Równych Szans" na najlepsze praktyki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Projekty powinny być realizowane we współpracy z samorządami. Termin zgłoszeń do 28 lutego 2020 r.
więcej »
W czasie ferii - od 11 do 26 stycznia - dzieci i młodzież z całej Polski będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi bezpłatnie, także do Częstochowy. Wystarczy ważna legitymacja szkolna. W tym roku będzie można pociągiem dotrzeć też do Czech.
więcej »
Znamy już obszary, w jakich będą podejmowane działania ograniczające negatywne skutki zdrowotne, społeczne, a także te dotyczące życia rodzinnego, które wynikają ze spożywania alkoholu.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.