Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w charakterze członka/członkini Zespołu ds. oceny wniosków na realizację w 2020 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie będących w zakresie działania Wydziału ...
więcej »
Konsultacje nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
więcej »
22 i 23 października można kolejny raz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjoterapautą. To dobra okazja, by obejrzeć ośrodek i zapoznać się z jego pełną ofertą.
więcej »
W związku z realizacją III edycji Inicjatywy lokalnej: „Chroń swoją prywatność” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy zapraszamy na szkolenie w ramach inicjatywy. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.11.2019 r., w godzinach 12:00- 15:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. ...
więcej »
Wynik naboru kandydata do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, planowanych do wykonania w 2020 r., z zakresu kultury fizycznej
więcej »
Rozstrzygnięto konkurs „Częstochowski Aktywny Senior” organizowany jest przez Urząd Miasta Częstochowy. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów.
więcej »
Ogłoszono konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”, którego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych realizujących najpełniej ideę ekonomii społecznej. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i tytuły ...
więcej »
17 października 2019 r. o godz. 13.00 w Galerii Miejskiego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68 odbędzie się otwarcie wystawy „Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych”.
więcej »
Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2019. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać do 14 listopada: organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.