Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywna Częstochowa 9 września zaprosiły mieszkańców dzielnicy Ostatni Grosz na Piknik Sąsiedzki pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.
więcej »
Do 27 września przyjmujemy wnioski do Konkursu „Częstochowski Aktywny Senior”, który jest organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
więcej »
20 września 2017 r. w godzinach 10 – 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 odbędzie się Konferencja szkoleniowa pt. „Edukacja przez relację – empatia, a „niebieski wieloryb”.
więcej »
Propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej dla seniorów i nie tylko!
więcej »
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Obchody ETZT trwają od 16 do 22 września. W ciągu tych dni w naszym mieście organizowane będą wydarzenia promujące zrównoważony transport.
więcej »
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych! Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych to 11 września 2017 r.
więcej »
Serdecznie zapraszamy na Galę Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 22 września 2017 r. o godzinie 17:00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz na spotkania Zespołów Tematycznych dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi.
więcej »
Wydarzenie poświęcone jest obchodom Światowego Dnia FAS, który ma na celu uświadomienie przyszłym rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również zwrócenie uwagi całemu społeczeństwu na występowanie problemu spożywania alkoholu.
więcej »
Fundacja Niech Się...Dzieje oraz Gaude Mater serdecznie zapraszają na następne spotkanie z cyklu: „Autorytety XXI wieku”.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%