Trwa spis powszechny. Miejskie Biuro Spisowe w Częstochowie organizuje w czwartek kolejną plenerową akcję, w trakcie które będzie można skorzystać ze stanowisk do samospisu internetowego przy Centrum Handlowym Jagiellończycy.
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA zaprasza osoby w wieku 60+ mieszkające w Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów do wzięcia udziału w programie „Dzielnica Wyczerpy – Aniołów silna seniorami”, mającym na celu pomoc w obsłudze komputera, korzystania z ...
więcej »
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie organizuje w dniu 18 czerwca br. imprezę rozrywkowo-sportową „Polska Biega” dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Miejsce: Częstochowskie Centrum dla Osób z ...
więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach konkursu złożonych zostało 2240 ofert, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 611 najwyżej ocenionych projektów.
więcej »
Kampania służy pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych. Jednym z głównych miejsc realizacji kampanii są szkoły oraz Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej
więcej »
Urząd Miasta Częstochowy i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na VII Częstochowskie Dni Profilaktyki w dniach 14-25 czerwca 2021 r.
więcej »
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie poinformował, że od soboty, 12 czerwca funkcjonować będzie kąpielisko w Strefie Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec. W okresie od 12 czerwca do 29 sierpnia na kąpielisku dyżury będą pełnić ratownicy WOPR.
więcej »
Urząd Miasta Częstochowy poszukuje osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem 6-miesięcznego stażu zawodowego.
więcej »
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza seniorów Województwa Śląskiego do udziału w spotkaniu integracyjnym połączonym z zawodami sportowymi pn. Silver Run 2021, które odbędzie się 26 czerwca br. na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.