Częstochowskie Stowarzyszenie Jesteśmy Razem planuje utworzyć SENIORALNY FUNCLUB AZS. Ogłoszono nabór dla chętnych seniorów interesujących się zagadnieniem piłki siatkowej.
więcej »
Nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych wręczyli wspólnie 28 września prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej. im. B. Hubermana.
więcej »
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym „Szkoleniu Marketingowym”, które odbędzie się w dniach 6 i 7 października w Parku Przemysłowym.
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA" zaprasza na turniej gry w bule osób niepełnosprawnych.
więcej »
Zapraszamy na bezpłatne spotkania z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów w dniach 10.10.2016 i 27.10.2016 w Urzędzie Stanu Cywilnego
więcej »
Fundacja Oczami Brata zaprasza do udziału w Przeglądzie Teatralno-Muzycznym Osób Niepełnosprawnych "Maskarada", który odbędzie się 10 października br. w Hali Sportowej Częstochowa.
więcej »
UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSC SPOTKAŃ ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
więcej »
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie zaprasza na I Ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej, który odbędzie się 17 października o godz. 10:00.
więcej »
8 października 2016 r. już po raz trzeci Stowarzyszenie MANKO organizuje Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, na które zaprasza seniorów, stowarzyszenia i organizacje proseniorskie z całej Polski.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%