Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” i Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć.
więcej »
W sobotę 20 maja w godz. 11.00 do 16.00 odbędzie się w Parku Śląskim Rosarium VI Kongres Obywatel Senior na trawie. Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program. Wstęp wolny dla wszystkich.
więcej »
Repertuar na maj dzielnicowa scena małego widza zaprasza dzieci z dzielnicy Wyczerpy - Aniołów na Spotkania z Iluzją
więcej »
Szkolenie odbędzie się w formacie "blended" tj. po dwóch spotkaniach stacjonarnych kurs zostanie dopełniony krótkim szkoleniem online, w czasie którego będzie można zdobytą wiedze wykorzystać w praktyce.
więcej »
Dwie częstochowskie organizacje wygrały w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, priorytet 3: Aktywni obywatele. "Fundacja Formy" oraz "Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej" otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w kwocie ok. 100 tys. na każdy projekt. Gratulujemy.
więcej »
Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza rekrutację uzupełniającą dla mężczyzn z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła”
więcej »
Pani Krystyna Golańska z częstochowskiego DPS jest laureatką II nagrody konkursu plastycznego pn. „Rodzina w moich oczach”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W kategorii tkanina i aplikacja zaprezentowała pracę wykonaną techniką aplikacji pt. „Moja rodzina” ...
więcej »
Fundacja „Niech Się...Dzieje” kolejny raz serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 9 do 13 lat na bezpłatne warsztaty plastyczne zorganizowane przy współpracy z pracownią plastyczną Czerwone Jabłuszko.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%