W dniu 13.12.2018 roku w 5 o’clock Jazz Club odbyło się spotkanie świąteczne Podmiotów Ekonomi Społecznej z Prezydentem Miasta Częstochowy.
więcej »
Fundacja Oczami Brata zaprasza 15 grudnia na spotkanie z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek, kobietą pełną pasji, która niemal codziennie przekracza swoje granice. Na co dzień towarzyszy jej rdzeniowy zanik mięśni, przez co porusza się na wózku.
więcej »
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące realizacji w 2019 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ ...
więcej »
Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych.
więcej »
Zapraszamy 3 stycznia br. na spotkania informacyjne dotyczące edycji 2019 Programu FIO i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich!
więcej »
7 grudnia na Palcu Orląt Lwowskich częstochowskie przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych wspólnie ubrali świąteczną choinkę. Impreza tradycyjnie służyła dobrej zabawie i spełnianiu marzeń dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Organizator akcji: Fundacja dla Rozwoju
więcej »
Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018 - nabór wniosków do 11 grudnia br. Przyjmujemy zgłoszenia do uhonorowania podmiotów i osób wyróżniających się aktywnością i wrażliwością w obszarze polityki społecznej.
więcej »
10 grudnia br. o godz. 17.00 w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się XIII Gala Wolontariatu podczas której zostaną nagrodzeni najaktywniejsi wolontariusze laureaci konkursu Barwy Wolontariatu.
więcej »
Rozpoczął się nabór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach programu "Europa dla obywateli" - komponent 2 "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie". Termin do 31 grudnia
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.