Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konsultacje w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze
więcej »
16 marca br. odbyło się w sali sesyjnej spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018"”, zorganizowane przez Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
więcej »
21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa odbędzie się na Starym Rynku happening „Stereotypy na stos” wraz z symbolicznym zniszczeniem Marzanny i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością.
więcej »
Filmy, wykłady , dyskusje - to propozycje uczniów i pedagogów oraz miejskich placówek na konferencję szkoleniową w dniu 21 marca br. dotyczącą przeciwdziałania przemocy.
więcej »
Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert edycja 2018 w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Cieszymy się , że wśród zwycięzców są także nasze organizacje, które otrzymają na realizację złożonych programów znaczne środki ...
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konsultacje w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze.
więcej »
Środki finansowe na stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową.
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada" zaprasza wszystkich Seniorów na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach zadania "Pogodna jesień - starzej się zdrowiej".
więcej »
9 marca podpisano Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.