Wrzesień to jeden z ostatnich w miarę bezpiecznych terminów na uzyskanie statusu OPP i w konsekwencji znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%. NGO, które uzyskują status OPP teraz korzystają z dodatkowego bonusa - nie muszą składać sprawozdań OPP, żeby znaleźć się ...
więcej »
Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.
więcej »
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs z terminem składania ofert do 15 października 2021 roku na realizację w 2022 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
więcej »
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie informuje zaprasza beneficjentów na hipoterapię, która będzie odbywać się w Stajni Biały Borek w Biskupicach.
więcej »
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na 2022 rok! Obszary wnioskowania to m.in.: wydarzenia polonijne w kraju i za granicą, inicjatywy uzupełniające kształcenie, ochrona dziedzictwa i narodowego i miejsc pamięci, publikacje, pomoc charytatywna. ...
więcej »
Ogłoszono 1 edycję Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów” w ramach programu FIO 2021-2023 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wnioski są przyjmowane do 05.10. br.
więcej »
Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Kto jeszcze nie zdążył spełnić swojego obowiązku, będzie miał okazję to zrobić 25 września w czasie Nocy Spisowej.
więcej »
Weź udział w konkursie: Wolontariusz oraz Koordynator Roku Korpusu Solidarności!
więcej »
Dzisiaj 22 września obchodzimy "Dzień bez samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021. Można skorzystać m.in. z darmowego przejazdu komunikacją miejską za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.