Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.
więcej »
Przy ulicy Żareckiej otwarto sklep zielarsko-medyczny, działający jako podmiot ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo Społeczne „Ziółko” oferuje środki medycyny naturalnej, sprzęt medyczny oraz kosmetyki.
więcej »
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza kolejną rundę składania wniosków w terminie do 28 lutego.
więcej »
Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zaprasza na wystawę prac plastycznych pt. "Podróże po Europie" promującą kulturę i architekturę krajów Unii Europejskiej. Wystawę można oglądać do 15.03.2018 r. w holu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, ul. Focha 19/21.
więcej »
Fundacja im. Stefana Batorego z przykrością informuje, że spotkanie Pociągi pod specjalnym nadzorem, czyli pakt uczciwości na kolei, zaplanowane na 21 lutego zostało odwołane.
więcej »
Konkurs obejmuje przygotowanie i realizację projektu profilaktyczno-wychowawczego w ramach Programu „Młodość bez uzależnień”, przez Młodzieżowe Akademie Życia, której zadaniem będzie m.in. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i pasje dzieci i młodzieży, promujących ...
więcej »
Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji ...
więcej »
216 tys. zł wsparcia finansowego otrzyma Częstochowa na zapewnienie bieżącej działalności naszych dwóch Dziennych Domów w tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
więcej »
14 lutego cały świat, poprzez taniec, protestował przeciwko przemocy wobec kobiet. W tym roku do akcji dołączyła Częstochowa. Na placu Biegańskiego wspólnie zatańczyło kilkadziesiąt osób.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.

Przekaż 1%