Konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu.

Priorytetami Programu są:

I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Termin realizacji zadań

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2013 r. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz umów dwuletnich na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Termin składania ofert: do 27 września 2012 r.

Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu ASOS, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej.

Więcej informacji: www.pożytek.gov.pl.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego