Spotkanie z gośćmi z Burkina Faso

Serdecznie zapraszamy częstochowskie organizacje pozarządowe na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Siraba z Sore-Dioulasso w Burkina Faso. Naszymi gośćmi będą aktorzy zespołu teatralnego SIRABA, Souleymane Koumare oraz Olivier Somé. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART oraz Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.

W trakcie swojej wizyty goście z Burkina Faso spotkają się także z przedstawicielami częstochowskich organizacji pozarządowych, w celu zbudowania partnerstwa między organizacjami z naszego miasta oraz rejonu Sore-Dioulassow Burkina Faso, a także z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych.

Wizyta gości z Burkina Faso związana jest z realizacją projektu „A Possible World”, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie SIRABA jest organizacją, która od ponad dziesięciu lat, wpisuje się w krajobraz kulturalny i artystyczny Burkina Faso. Siedziba organizacji znajduje się w Sore-Dioulasso, w rejonie 21.W języku malinké „siraba” oznacza „główną drogę”. Organizacja SIRABA została powołana do życia przez lokalnych artystów, których połączyły wspólne cele: promowanie kultury we wszystkich jej wymiarach, wspieranie i rozwijanie twórczości artystycznej poprzez teatr, taniec, muzykę, teatr lalek, kino i sztuki plastyczne oraz wspieranie wymiany kulturowej w Sore-Dioulasso i na całym świecie.

Dzięki wsparciu władz Sore-Dioulasso, SIRABA dysponuje obecnie terenem o powierzchni 5000 m2, który umożliwia organizacji realizację swoich działań statutowych. Dzięki życzliwości organizacji pozarządowej ManiTese z Włoch, która zgodziła się pokryć część kosztów budowy, teren został przystosowany do potrzeb zadań stowarzyszenia SIRABA. W ten sposób narodziło się „Centrum kształcenia artystycznego i rzemieślniczego”, które nosi imię Désiré Some, młodego choreografa o obiecującym talencie, który zmarł w 2001 roku. SIRABA dąży do bycia obszarem wypowiedzi, współpracy i wymiany międzykulturowej dla wszystkich regionów Burkina Faso.

Od chwili jej powstania, stowarzyszenie SIRABA otwiera się na realizowanie projektów wsparcia społecznego i na promocję wymiany międzykulturowej, a także kształcenie artystów i rzemieślników (teatr, taniec, muzyka i sztuki plastyczne).

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego