Goście z Haiti

Przedstawiciele częstochowskich organizacji pozarządowych spotkali się z Noel Annette oraz Jn Claude Monerot, pochodzącymi z Haiti pracownikami organizacji pozarządowej ProgettoMondo. Spotkanie poświęcone było problematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas spotkania goście zaprezentowali wdrażane obecnie na Haiti przykłady projektów zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz energii odnawialnej, m.in. elektryfikacji terenów wiejskich.

Goście opowiadali o trudnościach i problemach z jakimi borykają się mieszkańcy Haiti. Głównym problemem jest analfabetyzm i ubóstwo mieszkańców oraz brak działań państwa w zakresie rozwiązywania tych problemów. Trudna sytuacja ekonomiczna i cywilizacyjna mieszkańców powoduje dużą emigrację. Ciężar działań w zakresie walki z tymi problemami podejmują organizacje pozarządowe działające na Haiti, przede wszystkim działające w sferze socjalnej.

Noel Annette i Jn Claude Monerot angażują się w działania polegające na zapewnianiu mieszkańcom Haiti zamieszkującym tereny wiejskie paneli fotowoltaicznych, dostarczających energii elektrycznej do urządzeń zaopatrujących tereny uprawne i wioski w wodę. Dodatkowo podejmują działania związane z zalesianiem terenów wyspy.

Organizatorem spotkania w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych było Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART oraz Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych. Poniedziałkowe spotkanie było częścią międzynarodowego projektu „A Possible World” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART, PogettoMondo (Włochy), Kate (Niemcy) oraz Breza (Chorwacja) finansowanego przez Komisję Europejską.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego