Goście z Haiti

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych na spotkanie z Noel Annette oraz Jn Claude Monerot, pochodzącymi z Haiti pracownikami organizacji pozarządowej ProgettoMondo. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 października 2013 roku o godz. 11:00 w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART oraz Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.

Spotkanie poświęcone będzie problematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas spotkania goście zaprezentują wdrażane obecnie na Haiti przykłady projektów zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz energii odnawialnej, m.in. elektryfikacji terenów wiejskich.

Ramowy program spotkania:

  1. Przywitanie gości
  2. Sytuacja geopolityczna Haiti (wpływ trzęsienia ziemi z roku 2011)
  3. Wylesianie spowodowane produkcją drewna opałowego i proponowane rozwiązania ograniczające szkody dla środowiska naturalnego – prezentacja Jn Claude Monerot
  4. Elektryfikacja haitańskich wsi przy pomocy paneli fotowoltaicznych – prezentacja Noel Annette
  5. Dyskusja
  6. Zakończenie spotkania

Spotkanie jest częścią międzynarodowego projektu „A Possible World” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART, PogettoMondo (Włochy), Kate (Niemcy) oraz Breza (Chorwacja) finansowanego przez Komisję Europejską. Spotkanie będzie tłumaczone przez wolontariuszy Stowarzyszenia CZ-ART.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego