„Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2013”

Centrum Wolontariatu oraz Wolontariat Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2013”.

Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród mieszkańców miasta Częstochowy.

Tegoroczne „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” mają na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy między innymi na co dzień odwiedzają osoby chore, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pomagają dzieciom uczęszczającym na zajęcia do świetlic środowiskowych, pomagają w pracach biurowych, ochoczo wspierają organizację zbiórek żywności, festynów i innych akcji społecznych.

Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, parafii, instytucji publicznych oraz osób prywatnych, do dnia 14 listopada 2013 roku.

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 22 listopada 2013 roku, podczas 20’lecia działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie.


Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimy o przesłanie na adres: Centrum Wolontariatu, al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego