Ogłoszenie drugiego konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego