Szkolenia

Wybierz miesiąc:
Szkolenie nt. nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych
2 kwietnia 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych na gruncie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dn. 12.04.2019r. (tj. piątek).
więcej
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego