Szkolenia

28 lutego 2020
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW SOBOTA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK
29.02.2020
PAŁAC ŚLUBÓW, ul. Focha 19/21, wejście od ul. Śląskiej

parter, sala 24
10:00-11:00 zabawy dla dzieci
11:00-12:00 dogoterapia
12:00-13:00 masaż rehabilitacyjny
13:00-14:00 warsztaty plastyczne

10:00-14:00 konsultacje specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą
(oligofrenopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta , specjalista zaburzeń ze spektrum autyzmu, doradca zawodowy)

Zaprasza:
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Częstochowie
prowadzące
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie
Przekaż im swój 1% - KRS 0000312796

I piętro, sala Różowa
10:00-11:30
"Ręcznie (po)robione", czyli warsztaty ręcznego wykonywania kartek okolicznościowych

Zaprasza:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym PODAJ DALEJ
Przekaż im swój 1% - KRS 0000339268

I piętro – sala Błękitna

10:00-11:30 integracja pokoleń w ramach spędzania wolnego czasu – poprawa relacji i komunikacji poprzez wspólne gry i zabawy oraz zajęcia manualne.
Warsztat dla dzieci w wieku 6-15 lat oraz ich opiekunów.

Zaprasza:
Stowarzyszenie "DLA RODZINY"/Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
Przekaż im swój 1% - KRS 0000456714

12:00-14:00 warsztaty edukacyjne w chorobie nowotworowej - nauka samobadania
prezentacja działalności Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów

Zaprasza:
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
Przekaż im swój 1% - KRS 0000037069

Zapisy przyjmujemy do czwartku 27 lutego br. pod adresem ngo@czestochowa.um.gov.pl,
telefonicznie pod nr tel. 34 370 74 75 lub osobiście w siedzibie biura: Pałac Ślubów, ul. Focha 19/21 pok. 46.

Pliki do pobrania:
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego