Szkolenia

30 października 2020
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie w formie webinaru nt. "Obsługa Miniportalu Zamówień Publicznych".
Jedyna edycja szkolenia w formie webinaru dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi i sposobu użytkowania miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, który pozwala na prowadzenie przetargów w Internecie.
 
Szkolenie skierowane jest do organizacji planujących wziąć udział w postępowaniach w ramach zamówień publicznych. Zakres szkolenia obejmuje m. in.: generowanie kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, bezpieczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 
Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie możemy zakwalifikować 12 osób.
Szkolenie jest dwudniowe i odbędzie się: 04.11. (8:00-11:00) i 07.11. (12:00-15:00).
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego