Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Prezydent Miasta Częstochowy w drodze otwartego konkurs ofert zlecił Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10 na lata 2016 - 2019. Dzięki temu starsi ludzie zyskali miejsce, gdzie będą się mogli spotykać i spędzać miło czas - Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora, które jest miejscem animacji częstochowskich seniorów.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów jest placówką pobytu dziennego, obejmującą swym zasięgiem teren miasta Częstochowa, dla maksymalnej liczby 30 osób, skierowanych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Centrum zapewnia 2 posiłki dziennie opiekę i usługi zmierzające do poprawy sprawności psychofizycznej uczestników.

W godzinach od 15.00 do 18.00 pomieszczenia Centrum są dostępne bezpłatnie dla seniorów mieszkających na terenie miasta.

Centrum jest alternatywą dla osób, które są zainteresowane korzystaniem z usług skierowanych do seniorów. Do wspomnianych usług należą zajęcia: sportowe i rekreacyjne (gimnastyka dla seniora, nordic walking), muzyczne (wspólne śpiewanie, karaoke), plastyczne (wyklejanki, artykuły dekoracyjne) oraz rozrywkowe (gry w karty, gry planszowe). W CCAS są organizowane pogadanki na temat zdrowia i spraw związanych ze starszym wiekiem, wycieczki krajoznawcze, a także wyjścia kulturalne.

Centrum na bieżąco współpracuje z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na terenie miasta w celu poprawy i poszerzania usług świadczonych na rzecz seniorów. W związku z tym organizowane są spotkania, między innymi z lekarzem ogólnym, geriatrą, psychologiem, dietetyczką, kosmetyczką, prawnikiem, przedstawicielami ZUS-u, Straży Miejskiej oraz Policji. Spotkania mają formę prelekcji lub pogadanki, na których seniorzy mogą zdobyć wiele ciekawych informacji.

CCAS jest punktem informacyjnym skupiającym wiedzę o działaniach na rzecz seniorów we wszystkich placówkach na terenie miasta Częstochowa.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10
tel. 509-656-937
e-mail: sekretariat@ccas.com.pl
strona www.ccas.com.pl
facebook: https://www.facebook.com/ccaseniorow