Uniwersytety III Wieku

  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8, tel. 34/ 3784208, e-mail: utw@ajd.czest.pl, strona
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Aleja Armii Krajowej 19B, strona
  3. Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Ogrodowa 45