Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi pozwala wszystkim zainteresowanym działającym w obszarze III sektora na wyrażanie opinii w kwestiach dla nich najistotniejszych.

Konsultacja zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 rozpoczęła się  podczas tegorocznych spotkań zespołów tematycznych. Spotkania dotyczyły następującej tematyki:

  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Kultura fizyczna i turystyka,
  • Problematyka społeczna i zdrowotna,
  • Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie.

Opinie dotyczące ostatecznego projetu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 prosimy przesyłać na adres e-mail ps@czestochowa.um.gov.pl do dnia 29 września 2015r.

Poniżej tekst projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego