Elektroniczny Generator

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

 • otwartych konkursów ofert (art. 14),
 • tryb małych zleceń (art. 19a ustawy)


Dzięki Elektronicznemu Generatorowi wypełnianie wniosków będzie szybsze i pozwoli wyeliminować najczęściej popełniane błędy m.in. logiczne i rachunkowe.

W Elektronicznym Generatorze publikowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Ogłoszenia dostępne w Elektronicznym Generatorze dotyczą wszystkich otwartych konkursów ofert z każdej dziedziny. To propozycje m.in. z zakresu edukacji, pomocy społecznej, sportu czy kultury.

Wdrożony system obsługuje m.in. poniższe procesy:

 1. publikacja ogłoszenia konkursowego (art. 13 ust. 1 Ustawy);
 2. złożenie oferty zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia (art. 14 i art. 19 Ustawy);
 3. dokonanie oceny złożonych ofert  (art. 15 Ustawy);
 4. poprawienie oferty;
 5. sporządzenie list ofert dofinansowanych i niedofinansowanych (art. 15 ust. 2h Ustawy);
 6. sporządzanie aktualizacji harmonogramów i kosztorysów;
 7. sporządzanie wniosków o zmianę;
 8. sporządzenie i obsługa sprawozdań (art. 18 Ustawy).
 9. System obsługuje oferty wspólne (art. 14 ust. 2 ustawy) oraz umowy wieloletnie (art. 16 ust. 3 Ustawy).

 

Tutaj kliknij aby złożyć ofertę na otwarty konkurs ofert

Tutaj kliknij aby złożyć ofertę w ramach tzw. "małego grantu"

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego