Aktualności

9 stycznia 2018
Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i opieki zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022. 

Jednym z czworga laureatów, jest okręgowy oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, mający swoją siedzibę w Częstochowie. Przynana kwota dotacji wynosi 185 tys. zł.

Serdecznie gratalujemy !

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego