Aktualności

12 stycznia 2018
Propozycje działań kulturalno - edukacyjnych Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie w lutym 2018 r.
 • 1 lutego, godz. 17.00

"Spotkania z historią żydowską" – wykłady prowadzone przez Wiesława Paszkowskiego. Spotkanie dotyczyć będzie sylwetek wybitnych XIX-wiecznych żydowskich częstochowian. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 61 14)

 • 6 lutego, godz. 16.00

"Bezpieczeństwo seniorów" – spotkanie z dzielnicowym dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (ul. Nowowiejskiego15, tel. 34 360 61 14)

 • 7 lutego, godz. 17.00

Co należy jeść, pić i dlaczego?”- cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania, diety, typowania metabolicznego odbywające się w pierwszą środę każdego miesiąca w sali odczytowej Biblioteki Publicznej. Zaprasza Biblioteka Publiczna (Al. NMP 22, 34 360-56-28)

 • 9 lutego , godz. 18.30

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - zaprasza wszystkich miłośników literatury na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Książkopolis” w kawiarni "Inny wymiar" Al. NMP 29, o godzinie 18.30. Więcej o klubie na stronie: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-Książkopolis-w-Częstochowie. Wszelkich informacji o najbliższym spotkaniu, omawianej książce i działalności klubu udziela moderator Jarosław Gliński (kontakt: ksiazkopolis.dkk@gmail.com)

 • 19 lutego, godz. 17.00

Muzyka, którą lubię – Halina Kunicka”-  audycja słowno-muzyczna oparta na twórczości Haliny Kunickiej. Zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna,  Filia Muzyczna (Aleja Niepodległości 41, tel. 34/363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl)

 • Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 (ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl)

 • Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323-66-39 , filia7dorosli@biblioteka.pl)

 • Komputeromania”-  warsztaty komputerowe, szczególnie dla osób  w wieku 50+, dzięki którym można pozyskać umiejętność posługiwania się komputerem, korzystania z internetu (patronat „Latarników Polski Cyfrowej”). Zaprasza Biblioteka Publiczna,  Filia Muzyczna (Aleja Niepodległości 41, tel. 34/363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl)

Konkursy:

 • "Aforyzmy świata" - internetowy konkurs dla wszystkich zainteresowanych poświęcony popularnym aforyzmom. Co miesiąc na stronie www.biblioteka.czest.pl opublikowany będzie aforyzm, a zadaniem uczestników będzie odgadnięcie jego autora. Odpowiedzi będzie można przesyłać na adres mailowy filii: filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 13 (ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl)

 • "Kwartalna krzyżówka literacka" – konkurs dla wszystkich miłośników literatury i szaradzistów. Krzyżówkę można pobrać na stronie www.biblioteka.czest.pl lub w formie papierowej w Filii nr 13. Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną na adres filia13@biblioteka.czest.pl do końca lutego. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 13 (ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl)

Wystawy:

 • Wystawa malarstwa Agnieszki Osadnik - członka Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – Filia nr 6

 • Świat oczami młodych artystów” - prace uczestników zimowych warsztatów malarskich – Filia nr 8

 • Tam, gdzie mieszka strach” - wystawa prac Joanny Bochaczek-Trąbskiej – Filia nr 9

 • Koty” -wystawa prac Beaty Jarosz– Filia nr 10

 • Północ-Południe” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia SeniorTur – Filia nr 14

 • W poszukiwaniu piękna” - wystawa obrazów podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum „Dar serca” - Biblioteka Główna

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie imprez kulturalno-edukacyjnych.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego