Aktualności

8 lutego 2018
Demokracja w działaniu - program Fundacji im. Stefana Batorego.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka oraz stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. Wnioski można składać do 15 lutego br.  

Dotacje mogą być przeznaczone na działania majace na celu wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne oraz efektywne prowadzenie działalności zapisanej w statucie. Fundacja nie oczekuje wniosków na realizację  typowych „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”

Wysokość dotacji  wynosi od 20 tys. do 150 tys. zł.
Okres wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Fundacja Batorego zaleca zwrócić szczególna uwagę na takie sprawy jak:

  • poprawa komunikacji

  • zakorzenienie organizacji w środowisku lokalnym

  • budowanie grona sojuszników

  • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania.

Składanie i ocena wniosków odbywa się w dwóch etapach. Na  I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane na postawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne.

Cała procedura odbywa się za pomocą Internetowego Systemu Wniosków

Więcej informacji dostępne na stronie Fundacji im. Stefana Batorego


 

 


 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego