Aktualności

9 lutego 2018
Konferencja CSR – „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencje Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy serdecznie zaprasza na Konferencję CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.


TERMIN: 27 lutego 2018 r., godz. 10.00
MIEJSCE: Arche Hotel Częstochowa
ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa

W gronie zaproszonych gości znajdą się m. in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele samorządów, świata biznesu oraz środowisko akademickie.

Wymiana dobrych praktyk oraz wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej, to główne założenia konferencji, która po raz pierwszy odbędzie się w Częstochowie. Wydarzenie skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządów i instytucji publicznych, firm oraz środowiska akademickiego.

Zaprezentowane zostaną case studies, które najlepiej obrazują, jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat kompetencyjny czy współpraca międzysektorowa. CSR to nie przedsięwzięcie, w które angażują się tylko wielkie korporacje, to powszechnie dostępna idea dzielenia się własnym potencjałem z otoczeniem, które na ten potencjał pracuje. Organizacje pozarządowe poszukują nowych pomysłów i rozwiązań dla swojej działalności. Samorządy, przedsiębiorcy i środowisko akademickie poszukują partnerów, z którymi mogą realizować projekty społeczne, dzięki którym mogą wspierać swoje otoczenia. Konferencja to idealne miejsce, aby umożliwić wymianę wiedzy oraz doświadczeń wszystkich sektorów i porozmawiać o szansach, wyzwaniach i ścieżkach rozwoju na najbliższą przyszłość.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, samorządy, lokalny biznes oraz środowisko akademickie do włączenia się w lokalne inicjatywy, w których często zamiast środków finansowych cenna jest usługa, produkt, pomoc, wiedza z obszaru, w którym Państwo na co dzień działacie.

Konferencja została objęta również patronatem regionalnych mediów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14.02.2018 r.

 

Osoby do kontaktu:
Patrycja Szlempo – patrycja@jowes.pl, tel. 696 099 290

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego