Aktualności

12 lutego 2018
Kultura Interwencje 2018 - jest jeszcze możliwość składania wniosków.

 Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.  (z regulaminu) 

Sposoby realizacji projektu to m.in:

  • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów itp.
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych
  • nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów
  • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych
  • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
  • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Do udziału w programie zaproszone są także organizacje pozarządowe. 

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury

Regulamin programu w załączniku.

 


 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego