Aktualności

11 marca 2018
"Samodzielni i skuteczni"- częstochowscy laureaci konkursu PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w  sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”

Wśród laureatów konkursu są częstochowskie organizacje: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie oraz Fundacja Oczami Brata.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie otrzymało dofinansowanie na projekt pn: "Centrum Dzwoni" w Częstochowie w wysokości 125. 953 zł oraz na organizację Festiwalu Piosenki Podwórkowej 28.716 zł.

Natomiast Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie w kwocie 169.167 zł na projekt: "Zwiększenie kompetencji otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez organizację i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób  niepełnosprawnych".

Serdecznie gratulujemy!

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego