Aktualności

5 kwietnia 2018
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Częstochowy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji, w tym udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, jest Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego