Aktualności

11 kwietnia 2018
Wspólne świąteczne śniadanie

Zrozumienie i wrażliwość na drugiego człowieka – taka atmosfera panowała podczas tegorocznego „Śniadania Wielkanocnego”, które w Wielką Sobotę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zgromadziło blisko 400 osób. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, który złożył zebranym życzenia świąteczne.

Celem tegorocznego „Śniadania Wielkanocnego”, organizowanego przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”, było objęcie wsparciem osób starszych, samotnych i potrzebujących, przebywających na terenie miasta Częstochowy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz osób uzależnionych.

W tym roku specjalnie dla przybyłych gości odbyła się premiera spektaklu teatralnego pt. „Trzy drzewa”, którego wykonawcami były dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”. O oprawę muzyczną zadbali mężczyźni ze schroniska „Adullam” i członkowie Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Następnie wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy wzięli udział w śniadaniu wielkanocnym. Dla każdego uczestnika przygotowane zostało odświętne nakrycie stołu, talerz ze świątecznymi potrawami oraz girlandy świąteczne. W czasie posiłku, który odbywał się przy wspólnych stołach, w atmosferę radosnego oczekiwania wprowadziła grupa muzyczna ze wspólnoty „Słowo wiary”. Każdy z uczestników otrzymał paczki świąteczne, które w tym roku były przygotowane dzięki dofinasowaniu z Gminy Miasto Częstochowa oraz wsparciu darczyńców: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacji Świętego Barnaby, Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”.

„Śniadanie wielkanocne” jest wspólnym dziełem częstochowskiego samorządu, wielu organizacji, instytucji i osób prywatnych. Ogrom przedsięwzięcia byłby nie do udźwignięcia przez jednego organizatora, stąd włączenie się Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego