Aktualności

13 kwietnia 2018
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konsultacje  w sprawie podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 18 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00.
 Wypełnione formularze będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujący sposób:
1) pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl ;
2) w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, poprzez złożenie wypełnionego formularza w postaci papierowej.


 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego