Aktualności

10 maja 2018
Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu „Zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych”. Szkolenie adresowane jest do członków spółdzielni socjalnych oraz członków organów spółdzielni socjalnych, którzy są odpowiedzialni za bieżącą działalność spółdzielni, w tym w szczególności za dostosowanie treści statutów do znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Szkolenie poprowadzi specjalista JOWES – radca prawny Michał Wójcik.
Zajęcia mają charakter treningowo-warsztatowy, pozwalający uczestnikom i prowadzącemu na prowadzenie swobodnych dyskusji, wzajemną wymianę praktycznych informacji oraz doświadczeń w zakresie zmian, które niesie ze sobą nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 17.05.2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Termin
Data: 18.05.2018
Godzina: 14:00 – 15:30

Lokalizacja: Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21 (Pałac Ślubów), Sala Błękitna.

Rejestracja na szkolenie poprzez formularz dostępny pod linkiem: http://jowes.pl/events/zmiany-w-ustawie-o-spoldzielniach-socjalnych-grupowe-doradztwo

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego