Aktualności

10 maja 2018
Sięgnij po sukces - Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS-e

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego w różnych miastach w całej Polsce.

Podczas spotkań w oddziałach ZUS w całej Polsce osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy oraz pracodawcy będą mogli uzyskać informacje o świadczeniach, ulgach i udogodnieniach. Będzie można skorzystać z pomocy ekspertów lub zapoznać się z pracami podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.

Oddział ZUS w Częstochowie

  • godzina wydarzenia: 9:00-14:00
  • miejsce wydarzenia: Klubokawiarnia "Alternatywa 21", Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20 (klubokawiarnia prowadzona jest w ramach Spółdzielni Socjalnej "Jasne, że Alternatywa 21" i pracują w niej osoby z niepełnosprawnością)
  • harmonogram
  1. Występy artystyczne podopiecznych Fundacji Oczami Brata (osób z niepełnosprawnością)
  2. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe, prewencja rentowa)
  3. Dyżury eksperckie pracowników zaproszonych instytucji.
  4. Prezentacje z zakresu przyznawania rent socjalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasad orzecznictwa lekarskiego
  5. Prezentacja Fundacji Oczami Brata o "wychodzeniu z niepełnosprawności".

Równocześnie w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie odbędzie się wystawa i kiermasz prac osób niepełnosprawnych. Prezentacje, także przygotowane przez partnerów wydarzenia, zostaną umieszczone na monitorach we wszystkich terenowych placówkach ZUS w regionie częstochowskim.

  • zaproszone instytucje: PFRON, NFZ, Urząd Miasta Częstochowy, MOPS oraz organizacje działające na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w ramach partnerstwa Częstochowa-Niepełnosprawnym: Fundacja Widzialni, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, Fundacja "Walczę z SM", Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego