Aktualności

14 maja 2018
Zaproszenie na szkolenie - motywowanie do zmiany osób zagrożonych uzależnieniem

Miejska Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza 24 maja na szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, pomoc w motywowaniu do zmiany osób zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym”. Zgłoszenia do 18 maja.
 

Z załączeniu zaproszenie oraz karta zgłoszenia na szkolenie pod nazwą „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, pomoc w motywowaniu do zmiany osób zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym”. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku osób z placówki.
 
Kontakt ws szkolenia: Barbara Pamuła-Wesołek, główny specjalista Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa; tel. 34 370 73 88, 34 324 34 43; fax 34 370 71 72, mail: bpamula@czestochowa.um.gov.pl; www.ps.czestochowa.pl
Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego