Aktualności

14 maja 2018
VIII Akcja Polska Biega - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Częstochowie organizuje 15 maja VIII Akcję Polska Biega - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Bieg odbędzie się w Parku Jasnogórskim im. Stanisława Staszica o godz. 10.00. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy i objęte patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego