Aktualności

7 czerwca 2018
Przełam Bariery

"Przełam Bariery z ISD Huta Częstochowa” - pod takim hasłem odbyła się 5 czerwca na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego Letnia Olimpiada Sportowa dla osób z niepełnosprawnością z udziałem ponad dwudziestu ośrodków, szkół specjalnych i integracyjnych, a także organizacji pozarządowych.

Organizatorami olimpiady było: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz ISD Huta "Częstochowa".

Olimpiada miała  na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku a także integrację oraz wspieranie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięło udział ponad dwadzieścia ośrodków, szkół specjalnych i integracyjnych, a także organizacji pozarządowych.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”
3. Klub Środowiskowy  „Parasol” 
4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "INTEGRACJA"  
5. Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka 
6. Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych  Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa 
7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5  
8. Katolickie Szkoły Specjalne S.P.S.K. im. św. Antoniego z Padwy
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego 
10. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Braci Albertynów 
11. Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi 
12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
13. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem  
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 
15. Szkoła Podstawowa nr 41
16. Zespół  Szkół Specjalnych nr 45 
17. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana de La Salle
18. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie
19. MOPS - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 
20. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „PINOKIO”
21. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „PINOKIO”
22. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej
23. Fundacja „Oczami Brata”

Uczestnicy Olimpiady wzięły udział w grach i zabawach oraz konkurencjach sportowych w trzech kategoriach ruchowych. Podział na kategorie oraz dobór konkurencji sprawił, że wszyscy - bez względu na stopień niepełnosprawności, mogli wziąć czynny udział w zawodach.

Sponsorami olimpiady były: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Press Glass SA, Naturalna Woda Mineralna Jurajska,
Zakład Cukierniczy „Michaś”.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego