Aktualności

2 lipca 2018
Szkolenie "Zastosowanie nowych technologii w edukacji dorosłych"

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli ngo, nauczycieli, trenerów dorosłych osób na szkolenie nt. "Zastosowanie nowych technologii w edukacji dorosłych"w ramach programu Erasmus projekt Upskillead.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul . Focha 19/21 w Sali Złotej w dniu 05 lipca w godz. 09.30-11.30.

Kontakt do Organizatora: biuro@inbie.pl; www.inbie.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego