Aktualności

8 czerwca 2018
Młodzi Kreatywni - finał

8 czerwca w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się gala podsumowująca V, ostatnią edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi – Kreatywni”.

Podczas uroczystości prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski wręczyli nagrody laureatom realizowanych w ramach projektu konkursów oraz podziękowania dla partnerów i szkół uczestniczących. Zebrani zobaczyli również spektakl teatralny, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego oraz koncert „Machalista” w wykonaniu Piotra Machalicy.

W realizowanej w roku szkolnym 2017/2018, V edycji projektu uczestniczyli uczniowie 26 szkół podstawowych, 1 szkoły gimnazjalnej i 17 ponadpodstawowych. Główne działania, jakie na nich czekały to m.in. spotkania z przedsiębiorcami, wizyty studyjne w specjalnych strefach ekonomicznych, gra miejska o przedsiębiorczości w mieście, spotkania rodziców z doradcą zawodowym promujące szkolnictwo zawodowe, pokazowe lekcje przedsiębiorczości, konsultacje z doradcami zawodowymi, konkursy: na najlepszy pomysł na firmę, na konspekt lekcji przedsiębiorczości oraz gala finałowa – promocja laureatów konkursów.

Całość służyła rozwijaniu przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów, profilaktyce bezrobocia oraz wsparciu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Koordynatorem Projektu był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, a partnerami: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Bank BZ WBK, Nest Bank, Wydziały Urzędu Miasta Częstochowy: Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju; Edukacji.

Patronat Honorowy objęły: Loża Częstochowska Business Center Club, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wyniki konkursów realizowanych w ramach projektu dostępne są TUTAJ.

źródło: www.czestochowa.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego