Aktualności

10 lipca 2018
Dni Otwarte w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów

W dniach 09 lipca -13 lipca odbędą się Dni Otwarte w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 10.

Organizatorzy w  Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów zapewniają: posiłek (obiad, podwieczorek), zajęcia ruchowe, gimnastykę, wycieczki, kursy językowe, kluby zainteresowań, kawiarenkę dla seniorów, prelekcje, wykłady, warsztaty artystyczne, malarskie, filmowe, teatralne.
 

Kontakt do Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów: tel. 509 656 937, www.ccas.com.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego