Aktualności

6 lipca 2018
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - zgłoszenia do 10 lipca br

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznawane są stypendia pieniężne o charakterze socjalnym.

Rekrutacja prowadzona jest przez internet, przez formularz rejestracyjny:baza.fundusz.org/rejestracja

Co trzeba zrobić?

W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat zainteresowań i sposobów, w jakie są rozwijane. W napisaniu listu pomogą  pytania zamieszczone na stronie organizatora. Materiał dołączany w formacie PDF do profilu kandydata w bazie. Własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołączane jako załączniki do zgłoszenia. Można również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Muzyków i plastyków organizator prosi o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

Ponadto, jeśli kandydat jest muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii przesyłany do bazy organizatora jako załącznik do wypowiedzi.

Jeśli kandydat jest plastykiem, do 31 lipca należy przesłać do biura organizatora około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce). Nie oceniane są prace zapakowane w tuby i zrolowane. Prace wykonane węglem/pastelami należy zabezpieczyć np. fiksatywą. 

Adres biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
 
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. Wyniki kwalifikacji zostaną podane w październiku br.

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

źródło: na podstawie informacji ze strony Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

 

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego