Aktualności

9 lipca 2018
Wystawa Stowarzyszenia Senior Tur - "Gąszczyk w 4 odsłonach"
Otwarcie wystawy "Gąszczyk w 4 odsłonach " odbędzie się 10 lipca na godz. 18:00 w foyer Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie ul. Focha 19/21.  Autorem wystawy, objętej honorowym patronatem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Senior Tur, jest Marek Nowak.

W załączniku plakat promujący wystawę. Kontakt do autora wystawy: członek Zarządu CzTN Marek Nowak www.cztn.ajd.czest.pl
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego