Aktualności

26 lipca 2018
Rozpoczęły się prace nad Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie zaprasza częstochowskie organizacje pozarządowe i inne podmioty do wnoszenia uwag i propozycji do uwzględnienia w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Uwagi, propozycje zadań i sugestie prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15 września 2018 r. na adres: dbetnarska@czestochowa.um.gov.pl

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, który jest dostępny pod niżej podanym linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1156826/uchwala-nr-730-xlviii-2017

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego