Aktualności

21 sierpnia 2018
Kampania ETZT 2018 - „Przesiadaj się i jedź!”

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Częstochowie.
Co roku Europa obchodzi w dniach 16–22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) – największe wydarzenie poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu.

Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem "Multimodalność", a sloganem jest „Przesiadaj się i jedź!”

Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenie środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych.

 Do 28 sierpnia 2018 r. czekamy na zgłoszenia pomysłów przez organizacje pozarządowe na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego