Aktualności

4 października 2018
Żyj smacznie zdrowo i kolorowo!

Centrum Rozwoju Lokalnego z Jurajsko-Śląskim Stowarzyszeniem Dom Europejski zapraszają do  udziału w akcji edukacyjnej w ramach projektu pn. „Zdrowo i kolorowo”, skierowanej do placówek przedszkolnych w Częstochowie. Zadanie ma na celu zwiększenie świadomości dzieci  nt. zdrowego trybu życia, w tym negatywnych konsekwencji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Na realizację zadania będzie składało się:

  1. Przeprowadzenie przez nauczycieli zgłoszonych placówek, zajęć edukacyjnych na podstawie dostarczonych przez Organizatora, bezpłatnych książeczek edukacyjnych, które zostały opracowane w ramach projektu.
  2. Na podstawie przeprowadzonych zajęć nauczyciele samodzielnie sporządzą konspekt, który przekażą Organizatorowi projektu.
  3. Spośród wszystkich nadesłanych konspektów zostanie wybranych 5 najlepszych, które zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
  4. Wszyscy nauczyciele, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem kolorowanki oraz przekażą konspekt Organizatorowi, otrzymają dyplom uczestnictwa w projekcie.
  5. Projekt będzie obejmował także konkurs plastyczny dla dzieci, który nauczyciele ogłoszą podczas zajęć dotyczących zdrowego trybu życia.
  6. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu przez dzieci pracy plastycznej związanej z tematyką zdrowego trybu życia oraz negatywnych skutkach nadużywania alkoholu, a następnie przesłanie ich na adres Organizatora projektu.
  7. Spośród wszystkich nadesłanych prac, komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze, które zostaną nagrodzone, natomiast wszystkie przedszkolaki, które wezmą udział w konkursie, otrzymają dyplom uczestnictwa, oraz drobny upominek.
  8. Rozdanie nagród oraz posumowanie projektu nastąpi na jednorazowym spotkaniu zaplanowanym przez Organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października 2018 r. Niezbędne dokumenty poniżej w plikach pdf. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu)  prosimy przesłać mailem na adres: hardyn@crl.org.pl

Dodatkowe informację znajdą Państwo w regulaminie, nr tel. do Organizatora 536 453 708

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego