Aktualności

9 października 2018
Raport z badań ulg podatkowych ekonomii społecznej w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. "Analiza i omówienie ulg podatkowych i innych preferencji oraz mechanizmów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej - sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne, w wybranych krajach europejskich". Autorami publikacji są: dr Wojciech Duranowski i mgr Olga Pankiv.

Niniejszy raport przedstawia przegląd najważniejszych ulg podatkowych i nowoczesnych mechanizmów finansowania ekonomii społecznej w Unii Europejskiej. Kraje, które zostały objęte badaniem to: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Francja oraz Belgia. W ramach raportu przedstawiono także dwie najbardziej innowacyjne praktyki związane z finansowaniem ekonomii społecznej, rozwijające się obecnie na świecie tj. finansowanie oparte na wpływie oraz wchodzące w jego skład narzędzie obligacji społecznych.

 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego