Aktualności

25 października 2018
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019

Nadszedł czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

W III etapie konsultacji poddajemy całość projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 do 02 listopada można zgłaszać uwagi.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   26.10.2018r.
Termin zakończenia konsultacji:   02.11.2018r.

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Polityki Społecznej, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21, pokój 46.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2018r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy lub listownie na adres: 42-217, Urząd Miasta Częstochowa - Wydział Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21 pok. 46,
- w formie elektronicznej na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 przez NGO i wydziały merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Wypracowaniem rekomendacji dotyczących zasad przydzielania dotacji w 2019r. z uwzględnieniem zadań zleconych,
  • Upublicznienie wypracowanych dokumentów.
Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego