Aktualności

30 października 2018
Nabór na kandydata do udziału w charakterze członka w pracach Zespołu ds. oceny wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2019 rok

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2019 rok w zakresie działania Wydziału  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. 

Zgłoszenia kandydatów do pełnienia opisanej wyżej funkcji przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018 r.

Korespondencję można dostarczyć w następujący sposób:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13,

  • dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,

  • przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP.


    Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego