Aktualności

31 października 2018
Listopadowe propozycje działań kulturalno - edukacyjnych Biblioteki Publicznej w Częstochowie
[zdjęcie aktualności]

6 listopada, godz. 11.00-12.00

„Konsultacje komputerowe" zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy z obsługą komputera. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Filia nr 8 ul. Księżycowa tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

7 listopada, godz. 17.00

„Niacyna – dlaczego potrzebujemy witaminy B3?” Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania, diety, typowania metabolicznego odbywające się w pierwszą środę każdego miesiąca w sali odczytowej Biblioteki Publicznej. Współorganizatorzy Centrum Zdrowia Dan-Wit Biblioteka Głowna Al. NMP 22, 34/ 360-56-27 promocja@biblioteka.czest.pl

7 listopada, godz. 10:00-12:00

„Śniadanie z prasą” spotkania dla seniorów, w czasie których w miłej i przyjaznej atmosferze można przejrzeć najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować. Filia nr 16 ul. Krakowska 46/50, tel. 34/ 360-61-12, filia16@biblioteka.czest.pl)

8 listopada, godz. 17.00

„Zaśpiewajmy razem dla Niepodległej" spotkanie dla seniorów, podczas którego dr M. Trąbski opowie
o „Rodzącej się w Częstochowie niepodległości”; będzie możliwość wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu Filia nr 10 ul. Michałowskiego 20 tel. 34/ 322-31-04 filia10@biblioteka.czest.pl

9 listopada, godz. 18.30

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” Spotkanie miłośników literatury i dyskusja na temat przeczytanej przez klubowiczów książki.Dyskusyjne Kluby Książki .www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-Książkopolis-w-Częstochowie. Kontakt: ksiazkopolis.dkk@gmail.com

13 listopada godz. 11.00-12.00

„Konsultacje komputerowe" zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy z obsługą komputera. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia.Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

13 listopada, godz. 14.00

Spotkanie partnerów działających na rzecz częstochowskich seniorów cykliczne spotkania podmiotów działających w Partnerstwie na Rzecz Seniorów w Częstochowie Filia nr 13 ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl

14 listopada, godz. 10:00-12:00

„Śniadanie z prasą” spotkania dla seniorów, w czasie których w miłej i przyjaznej atmosferze można przejrzeć najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować. Filia nr 16 ul. Krakowska 46/50, tel. 34/ 360-61-12, filia16@biblioteka.czest.pl

14 listopada, godz. 16.00-18.00

„Wariacje szydełkowe" popołudniowe warsztaty rękodzielnicze przeznaczone dla seniorów. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia.Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

15 listopada, godz. 16.00-18.00

„Wariacje szydełkowe" popołudniowe warsztaty rękodzielnicze przeznaczone dla seniorów. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

15 listopada, godz. 17.00

„Spotkania z historią żydowską" Wiesław Paszkowski opowie o bractwie Chewra Kadisza w Częstochowie Filia nr 9 ul. Nowowiejskiego15, tel. 34/ 360-61-14 filia9@biblioteka.czest.pl

16 listopada, godz. 16.00-18.00

„Wariacje szydełkowe"popołudniowe warsztaty rękodzielnicze przeznaczone dla seniorów. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

16 listopada, godz. 16.30

„Śpiewać każdy może” Spotkanie z karaoke – wspólne śpiewanie polskich przebojów z lat 70., 80. i 90.

Filia Muzyczna al. Niepodległości 41 tel.34/363-39-37

20 listopada godz. 11.00-12.00

„Konsultacje komputerowe" zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy z obsługą komputera. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

20 listopada, godz. 16.00

„Siła kobiet – warsztaty dla seniorów" warsztaty dla dorosłych oparte na scenariuszu „Innowatorzy społeczni a problemy globalne"; zajęcia poświęcone będą sytuacji kobiet w krajach Globalnego południa na przykładzie Nigerii. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Filia nr 13 ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl

21 listopada, godz. 10:00-12:00

„Śniadanie z prasą” spotkania dla seniorów, w czasie których w miłej i przyjaznej atmosferze można przejrzeć najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować. Filia nr 16 ul. Krakowska 46/50, tel. 34/ 360-61-12, filia16@biblioteka.czest.pl

27 listopada godz. 11.00-12.00

„Konsultacje komputerowe" zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy z obsługą komputera. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia.Filia nr 8 ul. Księżycowa 2 tel. 34/ 361-43-27 filia8@biblioteka.czest.pl

27 listopada, godz. 15.00-17.00

„Choinka z papierowej wikliny" zajęcia rękodzielnicze dla seniorów, podczas których uczestnicy wykonają choinkę z wykorzystaniem papierowej wikliny; z powodu ograniczonej ilości miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w zajęciach. Filia nr 10 ul. Michałowskiego 20 tel. 34/ 322-31-04 filia10@biblioteka.czest.pl

28 listopada, godz. 10:00-12:00

„Śniadanie z prasą” spotkania dla seniorów, w czasie których w miłej i przyjaznej atmosferze można przejrzeć najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.Filia nr 16 ul. Krakowska 46/50, tel. 34/ 360-61-12, filia16@biblioteka.czest.pl

1-30 listopada 2018

„Aforyzmy świata" Internetowy konkurs dla wszystkich zainteresowanych poświęcony popularnym aforyzmom. Co miesiąc na stronie www.biblioteka.czest.pl opublikowany będzie aforyzm, a zadaniem uczestników będzie odgadnięcie jego autora. Odpowiedzi będzie można przesyłać na adres mailowy filii . Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody. Filia nr 13 ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl

1-30 listopada 2018

„Kwartalna krzyżówka literacka" konkurs dla wszystkich miłośników literatury i szaradzistów. Krzyżówkę można pobrać na stronie www.biblioteka.czest.pl lub w formie papierowej w Filii nr 13. Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną na adres filia13@biblioteka.czest.pl. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.Filia nr 13 ul. Mireckiego 28, tel. 34/323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl

1-30 listopada 2018

„Sacrum w drewnie” Stowarzyszenie SeniorTur wystawa fotograficzna Stowarzyszenia SeniorTur Filia nr 14 ul. Norwida 17/21 tel. 34/ 364-34-12 filia14@biblioteka.czest.pl

1-30 listopada 2018

Katarzyna Cabała – Wrzalik Wystawa obrazów Katarzyny Cabały - Wrzalik Filia nr 25 ul. Wirażowa 8A tel. 34/ 365-88-48 filia25@biblioteka.czest.pl

 

1-30 listopada 2018

„Gąszczyk w czterech odsłonach” Stowarzyszenie SeniorTur wystawa fotograficzna Stowarzyszenia SeniorTur Biblioteka Główna al. NMP 22 tel. 34/ 360-56-27 promocja@biblioteka.czest.pl

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie imprez kulturalno-edukacyjnych.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego