Aktualności

19 grudnia 2018
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 854/XLVIII/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 04 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Członkami Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli
60 rok życia.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego