Aktualności

9 stycznia 2019
Nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych organizacją prac społecznie użytecznych

Informujemy o naborze organizacji pozarządowych zainteresowanych nieodpłatnym pozyskaniem osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne (PSU) w organizacjach pozarządowych.

Świadczenie dla osób bezrobotnych wypłacane jest przez MOPS/PUP, w związku z tym organizacja pozarządowa nie ponosi kosztów pracy skierowanej osoby bezrobotnej.

PSU będą trwać 4 miesiące w wymiarze 10 h tygodniowo tj. 40 godz.

Więcej informacji na temat prac społecznie użytecznych: tutaj

Prosimy o zgłoszenia do 17 stycznia 2019 r. poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

pjedrasiak@czestochowa.um.gov.pl

Organizację PSU reguluje:

  1.  Zarządzenie Nr 2350.2018 Prezydenta Miasta Częstochowyz dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Częstochowy dostępne pod linkiem: tutaj
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych dostępne pod linkiem: tutaj
Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego