Aktualności

11 stycznia 2019
Bal Walentynkowy dla seniorów - zaproszenie

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów zaprasza wszystkich seniorów na Bal Walentynkowy w dniu 15 lutego do restauracji Tori.

Bal odbędzie sie o godz. 18.00, koszt uczestnictwa 60 zł/osoba. Szczegółowe informacje w siedzibie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10  lub pod nr tel. 509 656 937.

Ponadto informujemy, że 08 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Partnerstwo na rzecz Seniorów, podczas którego ustalono pracę nad harmonogramem działań Partnerstwa na rok 2019. CCAS prosi, aby do 15 lutego wszystkie podmioty działajace w Partnerstwie przesłały informacje o planowanych działaniach w 2019 r. Informację są wymagane w celu zbudowania harmonogramu, który będzie na bieżąco aktualizowany. Na spotkaniu Stowarzyszenie Senior Tur zaprosiło na wystawę prac pt „Kwiaty", którą będzie można oglądać od lutego do marca br. w Bibliotece Publicznej Filia nr 14 przy ul. Norwida 17/21.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego