Aktualności

30 stycznia 2019
Nie żyje Małgorzata Sętowska

Częstochowa żegna plastyczkę, pisarkę, pedagoga, animatorkę kultury, działaczkę społeczną, wielką Przyjaciółkę dzieci i młodzieży, laureatkę Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury w 2018 r.

Z żalem informujemy, że zmarła Małgorzata Sętowska – współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa". Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta organizując akcje plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wydała 4 książki z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w kategorii ochrona i promocja kultury - za całokształt działalności kulturotwórczej.

Pogrzeb Małgorzaty Sętowskiej odbędzie się w sobotę (2 lutego). Od godz. 11 planowane jest wystawienie urny, a o godz. 12 msza św. w kościele św. Jadwigi Królowej przy ul. gen. Zajączka. Po mszy pogrzeb na cmentarzu Kule.   

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego