Aktualności

5 lutego 2019
Rekrutacja uczestników działań Fundacji Oczami Brata
Fundacja Oczami Brata poszukuje dorosłych osób z niepełnosprawnością do działań realizowanych w 2019 roku. Fundacja poszukuje osoby pragnącej zamieszkać w mieszkaniu chroniono-treningowym a także osób, które chcą brać udział w zajęciach w pracowniach aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. 

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o dostarczenie do biura fundacji (ul. Łukasińskiego 40, Częstochowa) lub drogą mailową (biuro@oczamibrata.pl) podania z prośbą o przyjęcie oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 
 
Fundacja Oczami Brata realizuje program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi. W myśl tej idei otworzono do tej pory m.in. Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego, Klubokawiarnię „Alternatywa 21”, siedem pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej, trzy mieszkania wspomagano-treningowe oraz Teatr Oczami Brata, gdzie niepełnosprawni aktorzy mogą realizować swoje pasje i zamiłowanie do kultury i sztuki.  
 
Zapraszamy do współpracy!
 
Fundacja Oczami Brata
Adres biura: ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
Tel. 533-527-368, 788-448-039, e-mail: biuro@oczamibrata.pl
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego