Aktualności

9 lipca 2019
Recital charytatywny na rzecz budowy domu dla osób z niepełnosprawnością

20 lipca br. odbędzie się recital charytatywny Gosi Gradkowskiej na rzecz budowy Domu Oczami Brata - miejsca dla osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia, sytuacja materialna, stopień niepełnosprawności nie pozwalają na samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu. 

Kompleksowy charakter miejsca w zamierzeniu ma sprzyjać całkowitej aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością, ma się przyczynić do aktywnego włączenia osób, które niejednokrotnie, ze względu na swoją niepełnosprawność są wykluczane społecznie i zawodowo. Wyżej wymieniona funkcja nie jest jednak jedyna. W przedmiotowym obiekcie planuje się również usytuowanie przestrzeni, która służyć będzie również integracji społeczności lokalnej, stanowiąc centrum wydarzeń artystycznych i społecznych. Wszystkie powyższe działania mają przyświecać podstawowemu celowi jakim jest otwarcie się na drugiego człowieka, spojrzenie na chorych i niepełnosprawnych ich oczami, zrozumienie ich i tolerowanie każdej odmienności. 

Start o godzinie 18:00 w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” ul.Dąbrowskiego 1,  wstęp za datek wrzucony do puszki.

Występują uczniowie Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza w Olsztynie: Małgorzata Gradkowska, Paweł Bilski, Jakub Niedzielski, Jakub Karpiński, Agata Pośnik. Akompaniament i aranżacje: Rafał Gajewski. Opieka artystyczna: Małgorzata Wawruk, Rafał Gajewski.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Fundacji Oczami Brata

Fundacja Oczami Brata
Adres biura: ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
Tel. 533-527-368, 788-448-039, e-mail: biuro@oczamibrata.pl

 

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego