Aktualności

4 września 2019
Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej - zgłoszenia kandydatur

Do 18 września 2019 r. można zgłaszać kandydatury osób i podmiotów ekonomii społecznej wyróżniających się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w mieście.

Miasto to wspólne dobro nas wszystkich - wszystkich mieszkanek i mieszkańców, bez względu na przynależność do określonych grup czy kategorii społecznych. Powinno ono być przyjazne i dostępne dla wszystkich ludzi, w różnym wieku, z różnymi potrzebami, ale i różnymi ograniczeniami, wynikającymi np. ze stanu zdrowia. Każdy, kto zna osobę lub organizację pozarządową działającą na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, zgodnie z hasłem "Jesteśmy różni - jesteśmy równi", może wskazać ją, wypełniając wniosek nominacyjny. 

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej zostanie przyznana już po raz drugi. W 2018 roku laureatką została dr Edyta Widawska, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka, partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych, adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorka i organizatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego "Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie", specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora.

Wniosek nominacyjny oraz szczegółowy regulamin przyznawania nagrody dostępny jest poniżej. Kandydatury można zgłaszać do 18 września br. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 2 października o godz.17:00 w Filharmonii

Na zdjęciu wręczenie Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2018 r.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego