Aktualności

5 września 2019
Pokonać bezdomność - debata regionalna w Częstochowie
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do udziału w debacie regionalnej "Pokonać bezdomność" - obszar współpracy samorządu z NGO pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która odbędzie się 20 września w Częstochowskim Parku Przemysłowo -Technologicznym.
 
Celem debaty jest upowszechnienie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu bezdomności, w obszarze współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki realizowane przez:
·         Miasto Katowice
·         Miasto Bielsko-Biała
W ramach debaty zaplanowano również część warsztatową, wnioski z której zostaną zamieszczone w publikacji końcowej projektu.
Udział w debacie jest bezpłatny.
 
Program konferencji:
11:00-11:20       Otwarcie debaty i wprowadzenie
11:20-12:00       Prezentacje dobrych praktyk
12:00-12:30       Przerwa kawowa
12:30-14:00       Część warsztatowa w podziale na dwie grupy
14:00-14:30       Podsumowanie warsztatów i zakończenie debaty
14:30-15:00       Lunch
Debata odbędzie się w Częstochowie 20 września 2019 r., w godz. 11:00-15:00 w Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny – Wały Gen. Dwernickiego 117/121
 
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do 13 września 2019 r. na adres email:
 
Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela:
Kazimierz Słobodzian: biuro@agape-czestochowa.org, tel. 501 356 810
Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego