Aktualności

28 stycznia 2020
Nieodpłatne zajęcia sportowe dla seniorów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  zaprasza częstochowskich seniorów 60+ na nieodpłatne zajęcia sportowe na bieżni i w siłowni, zajęcia ogólnorozwojowe i z tenisa stołowego.

MOSiR przedstawia także (w załączeniu) ofertę zajęć sportowych na rok 2020 w obiektach sportowych Ośrodka wraz z cenami zajęć, m.in. na pływalniach krytych, lodowisku, salach sportowych, kortach tenisowych, stadionie.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego